Förbundsdirektion 2016-11-29–2016-11-30

Plats: Jämtland
Datum: 2016-11-29 - 2016-11-30

Protokoll:

- + Visa bifogade bilagor (32)

Kvalitetsredovisning från vissa universitetssjukhus 2015:
Karolinska universitetssjukhuset
Akademiska sjukhuset Uppsala
Sahlgrenska universitetssjukhuset

Arbets- och miljömedicin i Norra regionen 2015:
Rapport till Norrlandstingens regionförbund

Presentationer:
Hans Lindstén och Susanne Waldau – MS Parkinson riktlinjer
Gap Nationella riktlinjer norrlandstingen -161130

Anna-Lena Sunesson och Beatrice Melin RCC Norr - Uppföljning regionala utvecklingsplanen för cancervården och strategisk plan för cancervården
FD Uppfoljning reg utvplan vplan SVFPREM mm 161130