Förbundsdirektion 2017-12-07-2017-12-08

Plats: Hotell Bolinder&Munktell, Eskilstuna
Datum: 2017-12-07 - 2017-12-08

Protokoll:

- + Visa bifogade bilagor (29)

Presentationer:
Presentation Uppsala-Örebro Samverkansnämnd – Börje Wennberg

SVN U-O-organisation 20171207

Presentation Norrlandstingens regionförbund – Mats Brännström

Presentation NRF Mats B 171207

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg – Andreas Eriksson

K Svenskt ambulansflyg_Andreas Eriksson 20171207

 

Kommunalförbundet Svensk luftambulans – Gunnar Blomquist

K Svenskt luftambulans_Gunnar Blomquist 2017-12-07

Samordnad utveckling för god och nära vård – Anna Nergårdh

Samordnad utveckling for god och nara vard_Anna Nergardh171207

Sammanhållen kunskapsstyrning – Marianne van Rooijen

 Nationellt system for kunskapsstyrning_Marianne van Booijen171207

Sammanhållen kunskapsstyrning – Mats Brännström


Presentatition KS_Mats B 171207

Information från RCC Norr – Anna-Lena Sunesson

RCC_Uppfoljning reg utvplan vplan mm 171208_1

Avtal om regionvård och ersättningsmodellen 2018-2020 – Annika Renström/Mats Brännström

Presentation Avtal om regionvard 2018 FD

 

 

 

Kvalitetsuppföljning 2016:
Akademiska sjukhuset
Karolinska universitetssjukhuset
Sahlgrenska universitetssjukhus