Förbundsdirektion 2018-03-22

Plats: Umeå
Datum: 2018-03-22

Protokoll:


Presentationer:
Information från Regionalt Cancercentrum Norr – Anna-Lena Sunesson

RCC Norr_FD180322

Information från gruppen Jämlik-Jämställd vård – Sofia Elwér

Regional samverkan kring jamstalldhet och jamlikhet_FD20180322_1

Nationella riktlinjer Levnadsvanor – Cecilia Edström

Levnadsvanor NRF 22 mars_1

Nationella riktlinjer Demens – Ann-Marie Westerlund

Riktlinjer Demens_FD180322

Nationella riktlinjer Schizofreni – Linda Sundberg

Nationella riktlinjer for vard och stod vid Schizofreni_FD180322_1

Målbild för sjukvårdsregional samverkan – Mats Brännström

Process for framtagande av malbild