Sammanträden

Förbundsdirektion 2013-02-28

Plats: Jämtland
Datum: 2013-02-28

Här finns presentationer från sammanträdet Beatrice Melin, chef RCC – Samverkan regiongemensamma planer Lena Kroik, samordningssjuksköterska akutsjukvård i extrem glesbygd…
Läs mer »