Forskningsstöd i norra sjukvårdsregionen

 

ForumNorr

 

Önskar du genomföra en klinisk studie i norra sjukvårdsregionen? Kliniska Studier Sverige – Forum Norr är en plattform av forskningsstödjande infrastruktur gemensam för Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen.

Vårt mål är att underlätta genomförandet av studier, öka tillgängligheten till studiepatienter från hela Norrland samt utgöra en ingång för företag och akademi.

Behöver du tillgång till lokaler eller utrustning?
– Läs mer på Kliniska forskningscentrum

Funderar du på vad som ska göras inför en ansökan till myndighet, monitorering eller något annat gällande genomförande av en klinisk studie
– Läs mer på Kliniskt studiestöd

Behöver du hjälp med ett avtal inför en klinisk studie?
– Läs mer på Avtalssupport

Behöver du hjälp att hitta kliniker eller prövare inför en klinisk studie
– Läs mer på Studieförfrågningar (feasibility)

Välkommen med din förfrågan!

Forum Norr är en av sex regionala noder i Kliniska Studier Sverige, en nationell satsning för klinisk forskning initierad av Vetenskapsrådet. Via Kliniska Studier Sverige kan vi förmedla kontakten till prövare och studiedeltagare i hela Sverige.

Tillsammans förbättrar vi möjligheten att bedriva kliniska studier i Norrland!